Børnekonventionen

Alle børn har rettigheder

FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – børnerettigheder.

Mere end 190 lande har skrevet under. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur. Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve. At de har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.

Alle rettighederne hænger sammen, og de er alle sammen lige vigtige. Man kan ikke tage rettighederne fra nogen børn.

Konventionens artikler

I anledning af Børnekonventionens 30 ĂĄrs fødselsdag lancerede UNICEF d. 20. november 2019 en helt særlig børnevenlig udgave af FN’s Børnekonvention.

Børn fra hele verden har været med til at vælge de flotte og farverige ikoner til den nye børnevenlige version af børnekonventionen.

Teksten på de nye ikoner er godkendt af elever på mellemtrinnet på Husum Skole i Brønshøj, København, og FN’s Børnekomité.

Her findes links til download af ikonerne. Brug dem i undervisningen og til synliggørelse af børns rettigheder.