1. Viden

Information

Uddannelse

Baseline

Kick-off

ÅBEN

2. Lederskab

Årshjul

RettighedsrĂĽd

Visuel gruppe

RettighedsvĂŚg

ÅBEN

3. Undersøgelser

Tryghedsundersøgelse

Tryghedsvandring

TilgĂŚngeligheds-

undersøgelse

ÅBEN

 

4. Planen laves

Handlingsplan

Tovholdere

Synliggøre

ÅBEN

5. SĂŚt i vĂŚrk

Implementering

Opfølgning

Kommunikation

ÅBEN



6. Evaluering

Baseline

Undersøgelser

Evaluering og certificering

ÅBEN

Manual

Trin-for-trin vejledning til en skoles rejse mod at blive UNICEF Rettighedsskole.

Manualen findes her samlet til download.

Bilag til manual

Bilag: Baseline for hele skolens personale

Spørgeskemaundersøgelse til pÌdagoger og lÌrere samt øvrigt skolepersonale i forbindelse, med at skolen skal vÌre Rettighedsskole.

Bilag: Eksempel pĂĽ forĂŚldreinformation

Information om FN’s Børnekonvention. Materialet er udviklet af Langelinieskolen i forbindelse med deres certificering som UNICEF Rettighedsskole.

Bilag: Baseline for elever

Undersøgelsen sÌttes op pü skolens intranet eller i andet relevant vÌrktøj. Undersøgelsen laves før rejsen starter og igen ved evalueringen pü trin 6.

Bilag: Eksempel pĂĽ oplĂŚg til rettighedsugen

Hele skolen arbejder i Rettighedsugen med aktiviteter og projekter, der tager afsĂŚt i det at vĂŚre Rettighedsskole. I bilaget findes inspiration til afviklingen.

Bilag: TilgÌngelighedsundersøgelse

Inspiration til opbygning. OpsÌtningen tilpasses skolens fysiske miljø. Undersøgelsen skal afdÌkke tilgÌngelighed pü alle skolens omrüder.

Bilag: Tryghedsvandring uddrag af referat

Eksempel pü, hvorledes resultaterne fra tryghedsundersøgelsen kan behandles og danne grundlag for en tryghedsvandring pü skolen.

Bilag: Uddrag fra handlingsplan for voksne

Handlingsplan formuleret til medarbejdere. Planen skitserer mĂĽl, delmĂĽl, hvordan
mĂĽlet nĂĽs samt en tidsplan og en arbejdsfordeling.

Bilag: Overblik og status pĂĽ handlingsplanen

Eksempel pü arbejdsark, der kan understøtte koordinators arbejde med opgaver, opfølgning, milepÌle og individuel forberedelse til rollen som tovholder.

Bilag: Undervisning i fagene

Inspiration til kompetencemĂĽl i de enkelte fag. Derudover forslag til arbejdet med de enkelte artikler i forhold til fagenes indhold og mĂĽl.

Bilag: Eksempel pĂĽ handout til personalet

Visuel model over skolens rejse mod at blive Rettighedsskole.
Gennemgang af de enkelte trin med forslag til afvikling og indhold.

Bilag: Eksempel pü prÌsentation til forÌldremøder

ForÌldreinformation er vigtigt. I bilaget findes forslag til punkter, der kan arbejdes med pü forÌldremøderne. Udviklet i samarbejde med Langelinieskolen.

Bilag: Eksempler pĂĽ klassecharter

Alle klasser pĂĽ en UNICEF Rettighedsskole skal mindst en gang om ĂĽret udarbejde et klassecharter. Charteret fungerer som klassens regler og hĂŚnger synligt i klassen.

Bilag: Eksempel møde- og aktivitetskalender Rettighedsrüdet

I bilaget findes inspiration til, hvornür møderne afholdes, hvem der deltager pü de enkelte møder, indholdet pü møderne og opgavefordeling.

Bilag: Tryghedsundersøgelse blandt eleverne.

Undersøgelsen skal afdÌkke, hvilke omrüder pü skolen, der skaber utryghed hos eleverne samt en afklaring af, hvad der giver eleverne følelsen af utryghed.

Bilag: Eksempel pĂĽ handlingsplan i elevsprog

Handlingplan formuleret til eleverne.
Eksemplet er udviklet af Langelinieskolen og viser, hvordan man kan formulere en plan for skolens videre arbejde.

Bilag: Løbende opfølgning for tovholder.

Eksempel pü arbejdsark, der kan understøtte tovholders arbejde med opgaver, opfølgning, milepÌle og individuel forberedelse til rollen som tovholder.

Bilag: Samstilling af undersøgelser, uddrag.

Eksempel pü, hvorledes skolen kan organisere alle afviklede undersøgelser og uddrage konklusioner og mül for det videre arbejde mod at blive Rettighedsskole.

Guideline

Rettighedsskoler Guideline er udarbejdet til brug for alle UNICEF Rettighedsskoler.

RS Guideline er at støtte Rettighedsrüdets arbejde ved at gøre trin og byggesten mere hündgribelige og tydelige at gü til i praksis.

Ideer til undervisning i børns rettigheder

IdehÌfte udarbejdet af UNICEF Danmark. Inspiration til, hvordan undervisningen i børns rettigheder kan blive spÌndende, relevant og udfordrende pü alle klassetrin.

Opgaverne er inddelt i faserne indskoling, mellemtrin og udskoling. Bogen indeholder ligeledes et afsnit med fagopdelt undervisning