Den globale medborger

Artikel 12: Respekt for børns mening
Artikel 13: Deling af viden

Artikel 17: Adgang til information

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

LĂŚrervejledningen

TilbageElevopgaven

MĂĽl

  • At eleverne reflekterer over de vilkĂĽr, der gĂŚlder i en verden, hvor alle menneskers eksistens bliver knyttet stadigt tĂŚttere sammen.
  • At eleverne fĂĽr indblik i, hvad det vil sige at vĂŚre en medborger, og forsøger at sĂŚtte sig i den andens sted.
  • Dannelse til medborgerskab.

Tidsforbrug: 45 - 60 minutter

Materialer

PAPIR (A3) OG SKRIVEREDSKABER

Øvelsen

OM ØVELSEN:

I en pĂŚdagogisk sammenhĂŚng er medborgerskab et dannelsesideal.

En definition pü, hvad en medborger kunne vÌre følgende:

” EN MEDBORGER ER EN PERSON, DER HAR OG KENDER SINE RETTIGHEDER, PLIGTER OG ANSVAR, DELTAGER I OG TAGER (MED)ANSVAR FOR DE FÆLLESSKABER, SOM HAN/HUN ER OG FØLER SIG SOM EN DEL AF.”*

*(Bo Uggerholt Lauritzen, MedborgerskabspĂŚdagogik – undervisning og didaktik, medborger.net, 2011).

FREMGANGSMÅDE: 

Klassen inddeles i grupper af 3-4 elever.

Hver gruppe skriver på et A3 ark en A-Å stikordsliste over de færdigheder, holdninger, den viden og de handlinger, der skal til, for at man kan leve som og være en global bevidst borger i det 21. århundrede.

Nür listen er fÌrdig, prÌsenteres den for resten af klassen, og valgene begrundes.

Refleksion: Spørg klassen om, hvilke ord de ellers kunne have valgt, og om listen ville se anderledes ud, hvis man boede i et andet land?

Eksempler:

A = Ansvarlighed (overfor miljøet)

B = BĂŚredygtig (produktion af varer)

C = Computere (forbinder mennesker)

D = Demokrati (sikrer rettigheder)

E = Empati (leve sig ind i andre menneskers liv)

… Å = Åbenhed (overfor andre mennesker, holdninger og kulturer).