En dag med Børnekonventionen

Alle børns ret til at kende Børmekonventionen

Lærevejledningen

TilbageElevdelen

Mål

  • At eleverne stifter bekendtskab med UNICEFs arbejde.
  • At eleverne stifter bekendtskab med Børnekonventionen.

Tidsforbrug: 2-6 lektioner

Materialer

UNICEFS UNDERVISNINGSHÆFTE “BØRNEKONVENTIONEN GIVER PERSPEKTIV I UNDERVISNINGEN”, AF JENS RAAHAUGE.

HÆFTE MED BØRNEKONVENTIONEN.

BEGGE MATERIALER KAN BESTILLES PÅ UNICEFS HJEMMESIDE.

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Arbejdet med Børnekonventionen i denne opgave tager udgangspunkt i situationer, som børnene kender fra deres egen dagligdag.  

Eleverne skal arbejde med Børnekonventionen i den særlige version, som er skrevet til yngre børn.

De skal ligeledes med udgangspunkt i udvalgte arbejdsspørgsmål lære om UNICEFs arbejde og indsatsområder.  

FREMGANGSMÅDE:

Tal med børnene om, hvorfor der er regler og love i vores samfund.

Tal om, hvilke regler og love eleverne kender.

Skriv elevernes eksempler på regler og love op på tavlen. De fleste elever vil vide, at vi har en færdselslov, og at mange har regler for adfærd i hjemmet.

Børnekonventionen er på samme måde en slags lov, der er lavet for at sikre, at alle børn får opfyldt deres rettigheder. Børnekonventionen gælder for børn i alle verdens lande, og skal sikre, at alle børn har et godt liv.

Børnekonventionen er især skabt for at passe på de skrøbelige og udsatte børn, som der findes millioner af i verden. Men den gælder også for alle børnene i denne klasse og for alle andre børn i Danmark.

Fortæl børnene om UNICEFs arbejde, og tal med børnene om, hvorfor det er vigtigt at UNICEF findes.

Fortæl børnene om eksempler på, hvordan UNICEF arbejder ude i verden.

Fortæl om, hvad det vil sige, at UNICEF har til opgave at fortælle børn om deres rettigheder.

Tal om, hvorfor det også er vigtigt, at børn i Danmark kender deres rettigheder. 

Vis eleverne Børnekonvention, som I finder på elevsiden. Giv eleverne god tid til at kigge på artiklerne. De er alle indlæst som lydfiler på elevsiden.

Udvælg i fællesskab nogle af artiklerne, og lad eleverne forklare artiklernes betydning med deres egne ord.

Lad eleverne lave den kreative aktivitet herunder, eller benyt et af de øvrige forløb her på portalen.

Kreativ aktivitet

Lad børnene leve en tegning, hvor de fortæller om noget, som de synes er vigtigt, for at børn kan have det godt.