En dag med Børnekonventionen

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne stifter bekendtskab med UNICEFs arbejde.
  • At eleverne stifter bekendtskab med Børnekonventionen.

Tidsforbrug: 2-6 lektioner

Materialer

UNICEFS UNDERVISNINGSHÆFTE “BØRNEKONVENTIONEN GIVER PERSPEKTIV I UNDERVISNINGEN”, AF JENS RAAHAUGE.

HÆFTE MED BØRNEKONVENTIONEN.

BEGGE MATERIALER KAN BESTILLES PÅ UNICEFS HJEMMESIDE.

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Arbejdet med Børnekonventionen i denne opgave tager udgangspunkt i det, der fanger elevernes interesse.  

Eleverne går på opdagelse i Børnekonventionen, der findes på elevsiden og på UNICEFs hjemmeside

Her skal de ligeledes med udgangspunkt i udvalgte arbejdsspørgsmål lære om UNICEFs arbejde og indsatsområder.  

FREMGANGSMÅDE:

Fortæl om UNICEFs arbejde, eller lad eleverne arbejde med UNICEFs hjemmeside ud fra spørgsmål, som er defineret på forhånd.

Eksempler på arbejdsspørgsmål:

  • Hvornår blev UNICEF oprettet?
  • Hvad er det, helt overordnet, UNICEF arbejder med?
  • Hvilke eksempler på UNICEFs arbejde kan du finde på hjemmesiden?

Uddel eventuelt Børnekonventionsfolderen til eleverne.  Børnekonventionen findes ligeledes i en elektronisk udgave på elevsiden. 

Giv eleverne tid til at kigge artiklerne igennem.

Tal om hvorfor der er regler og love i vores samfund.

Tal om hvilke regler og love eleverne kender.

Skriv elevernes eksempler på regler og love op på tavlen. De fleste elever vil vide, at vi har en færdselslov, og at mange har regler for adfærd i hjemmet.

Børnekonventionen skal sikre, at alle børn får opfyldt deres rettigheder.

Børnekonventionen gælder for børn i alle verdens lande og skal sikre, at alle børn har et godt liv.

Børnekonventionen er især skabt for at passe på de skrøbelige og udsatte børn, som der findes millioner af i verden. Men den gælder også for alle børnene i denne klasse og for alle andre børn i Danmark.

Når grupperne er færdige, kan de fremlægge for hinanden.

Kreativ aktivitet

Lad eleverne lave en digital præsentation, hvor de viser, hvad de har lært. Lad dem sætte fokus på, hvad de synes, der er vigtigt for at børn kan have det godt.

Der kan anvendes flere forskellige værktøjer i arbejdet. Anvend f.eks. video, stop motion, PowerPoints eller et andet digitalt præsentationsværktøj.

Se eventuelt vejledninger til de forskellige værktøjer på skoletubeguide.dk