Engelsk oversættelse

Artikel 17: Adgang til information
Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne får trænet deres sproglige engelskkundskaber i forhold til børns rettigheder.

Tidsforbrug: 45 minutter

Materialer

IPAD, COMPUTER, PAP OG TUSSER

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Klassen deles i grupper af 2-3 elever.

Hver gruppe oversætter filmen “What are child rights?” lavet af UNICEF Australia

Eleverne laver dernæst en ordliste på engelsk med nøgleord om eller fra Børnekonventionen.

Kreativ aktivitet

Klassen inddeles i grupper. Hver gruppe laver en plakat med nøgleordene, samt gruppernes egne tanker om Børnekonventionen og børns rettigheder.

Klassen laver et mini klassecharter, hvor de oversætter klassens eksisterende charter til engelsk.