Kiffaanngissuseq, eqqissineq aamma kinaassuseq

Artikel 8: Kinaassuseq

Artikel 14: Kiffaanngissuseqarluni eqqarsarsinnaaneq upperisaqarsinnaanerlu
Artikel 16: Namminiussuseqarsinnaatitaanerup illersorneqarnera

Atuartitsinermut ilitsersuut

UteritAtuartup suliassaa

Anguniagaq

  • Atuartut Meeqqat Pillugit Isumaqatiissut pillugu ilisimasaqalernissaat 
  • Atuartut oqaatsit “kiffaanngissuseq”, “eqqissineq” aamma “kinaassuseq” pillugit paasisimasaqalernissaat. 

Piffissaq atugassaq: Suliassat ataasiakkaat takukkit

Atortussat

SULIASSAT ATAASIAKKAAT TAKUKKIT 

SULIASSAT

Atugassat Kirsten Nielsen-imit, Langelinieskolemi pædagogiullunilu assilialiornermi ilinniartitsisuusumit, ineriartortinneqarsimapput. Langelinieskolen UNICEF Pisinnaatitaaffinnik tunngavilittut atuarfittut 2015-imi atuutilerpoq, taamaalillunilu Danmarkimi siullerpaalluni Pisinnaatitaaffinnik tunngavilittut atuarfiulerluni.  

“Inuuneq pitsaasoq suua?” “Inuuninni suut uannut isumaqarpat?”, “Sumi toqqissisimasarpit?” aallaavigalugit ataani suliassat pingaartitat taaguutillu: Kiffaanngissuseqarneq, Eqqissineq aamma Kinaassuseq sammineqassapput.

Meeqqat naqinnernik ilisarsisinnaanngitsut allanneq atuarnerlu atunngikkaluarlugit sammisaqartinneqarsinnaapput. Titartaatinneqarsinnaapput, modellervoksimik sanatinneqarlutik atortulluunniit allat atorlugit sanatinneqarsinnaallutik. Pingaarnerpaavoq misigisatik aallaavigalugit takutitsisinnaanissaat. Suliassat tulliuttut siunertaraat taaguutit assigiinngitsut atuartunut saqqummiunneqarnissaat, atuartunullu pisinnaatitaaffinnik takorluuilersitsisinnaanissaat. Atuartut atortussat periutsillu assigiinngitsut pinngorartitsinerminni atorsinnaasatik ilinniassavaat.

EQQISSINEQ

Sammisaq: Meeqqap sorsuttoqartillugu illersorneqarnissamut paarineqarnissamullu pisinnaatitaaffiat (artikel 38).

Anguniagaq: Taaguutip “eqqissineq”-up, sorsunnerup aporaannerullu akerlerisaata eqqumaffigilernissaa.

Piffissaq atorneqartussaq: minutsit 90

Atortussat: Ecoline qalipaatit, akvarel-imut pappilissat, sinissat

Suliassaq: Atuartut sorsunneq aamma eqqissineq suunersut pillugit oqaloqatigikkit. Atuartut piumaffigikkit taaguutip eqqissinerup isumaa qanoq paasineraat nassuiaaqqullugit.

• Atuartut assilialioqqukkut qalipaatinik eqqissisimanartumik, nuannaartartumik aamma/imaluunniit eqqissinartunik qalipaatilimmik.

KINAASSUSEQ

Sammisaq: Meeqqat tamarmik naligiipput  immikkoortinneqannginnissamullu illersugaanissaminnut pisinnaataaffeqarlutik (artikel 2),  meeqqat tamarmik toqqissisimanissaminnut pisinnaatitaaffeqarput (artikel 26).

Anguniagaq: Atuartut imminnut paasisimasaqarnernerulernissaat allallu imminnut paasisimaqassusaasa ataqqinissaat.

Piffissaq atugassaq: minutsit 90 – 120.

Atortussat: Marraq nammineq mattutsittartoq (selvhærdende ler), qisummik siniliat sananermilu atorsinnaasut allat, assit sinai 30×30, qalipaatit acrylit, qalipaasiutit aqerluusat, kiinnat angissusaannik saqqummiiffigitinneq, tarrarsuutit.

Suliassaq:

A) ”Kinaavit?”:

• Atuartut tamarmik immikkut imminnut assilialiarissapput, taakkualu 30×30-mik angitigisumik sinilerneqassapput.

• Atuartut tamarmik immikkut imminnut inuusaliarissapput namminnerlunniit nuannarisaminnik sanallutik, uumasuusinnaavoq uummaatsuusinnaalluniluunniit. 5 cm-it missaa angissuserissavaa.

B) ”Sumi toqqissisimasarpit?”

• Atuartut tamarmik toqqissisimaffigisaminnik pilersitsissapput. Tamanna sumiissinnaavorluunniit, pinngortitami, apummi illunnguusami, aanaap illuani, nammineq ineeqqamini allamiluunniit. Toqqissisimaffiup pilersitap suliassamiittumi siullermi A-mi inuusaliap inigissavaa.

KIFFAANNGISSUSEQ

Sammisaq: Meeqqat tamarmik qasuersaarnissamut sunngiffeqarnissaminnullu pisinnaatitaaffeqarput  (artikel 31), meeqqat tamarmik oqariartuuteqarnissaminnut paasissutissanillu ujarlernissaminnut pisinnaatitaaffeqarput (artikel 13).

Anguniagaq: Atuartut taaguut “kiffaanngissuseq” inuunerminnut avatangiisiminnullu qanoq isumaqarnersoq paasisimalernissaat.

Piffissaq atugassaq: minutsit 2 x 90

Atortussat: Pappilia qeratasooq “ujarliummut” atugassaq, pappilia, marraq aamma marrerinermut tarngut. 

Suliassaq: ”Atuarfiup sortaani “kiffaanngissuseq” misigisarpiuk?” 

• Atuartut tamarmik pappialamik qeratasuumik “ujarliutissaminnik” tunisissapput. Ujarliut pappiala qeratasuumi putuuvoq isigisamik sinaakkusiisoq. 

• Maanna atuartut atuarfimmi eqqaaniluunniit ingerlassapput sumiiffimmik kiffaanngissusermik misigisitsisumik toqqaassallutik. Ujarliutikkut sumiiffik taanna isigineqassaaq, atuartullu isigisani eqqaamassavaa. 

• Sannavimmut uterunik atuartut tamarmik marraminermik tunineqassapput toqqagartillu ujarliutikkut takusartik marrarmik ilusilissallugu. 

KIFFAANNGISSUSIIAGAANEQ PARNAARUSSIVILLU  

Sammisaq: Meeqqat isumaasa ataqqineqarnissaat (artikel 12)

Anguniagaq: Atuartut kiffaanngissuseqarnerup kiffaanngissusiiagaanerullu assigiinngissusaanik paasisaqarnissaat.  

Piffissaq atugassaq: 120 min.

Atortussat: Marraq pappiliartalik (Papirler), sinissat qisuit, milluaatit, sikut ipui, ikittartut il. il. 

Suliassaq:

”Kiffaanngissuseqarnerup suna akerleraa, sumilu misigineqartarpa?”

• Ataatsimoorluni oqaloqatigiinneq: Atuartut oqaloqatigikkit kiffaanngissuseq kiffaanngissusiiagaanerlu qanoq paasineraat.

Atuartut suliarisassaat oqaloqatiginerini akissutaanni sammisaat arlaat ataaseq, imaluunniit sammisassat nammineq toqqaruk. Assersuutigalugu uumasut uumasuusivimmiittut sammineqarsinnaapput: 

Uumasuusivik sammineqassappat atuartut tamarmik uumasumik ataatsimik sammisassaminnik toqqaassapput, taakkualu marrarmik suliarissavaat. Kingorna uumasut iniliussavaat. 

Itisiliilluni suliaqarneq uumasut qanoq inuunerannut assigisaannullu oqaloqatigiinnermut periarfissiissaaq.

• Suulluunniit samminerani atuartut marrarnik suliaqassapput tassuunalu kiffaanngissusiiagaanermut parnaarussaaqqanermullu tunngasunik pilersitsissallutik.