Giv en ven rettigheder

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne kan sætte sig i andres sted
  • At eleverne opnår en forståelse for, hvad der er en fundamental rettighed.

Tidsforbrug: 45 minutter

Materialer

Rulle med papir

Post-it

Tusser og farveblyanter

Bilag 4 Rettighedskort

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Der tegnes en fiktiv klassekammerat på rullen med papir.

Klassen skal give den nye klassekammerat rettigheder.

FREMGANGSMÅDE:

Del klassen i 3-4 grupper.

Fortæl dem, at de har fået en ny klassekammerat, som snart skal til at starte i klassen.

Lad grupperne brainstorme over de ting, der er nødvendige for, at deres nye klassekammerat får et godt liv.
Det kan både være konkrete ting som mad og mindre konkret som retten til privatliv.

Hver gruppe skriver eller tegner ideerne på post-its og bliver enige om de 20 vigtigste ideer.

Disse 20 ideer placeres på den fiktive klassekammerats krop.
Resten af ideerne samles i en bunke.

Fortæl klassen, at barnet desværre ikke kan beholde alle 20 ting, men er nødt til at afgive 5 af dem.

Lad hver gruppe finde de 5 mindst vigtige og samle dem i en bunke ved siden af den fiktive klassekammerat.

Bed eleverme om at overveje, hvorfor netop disse 5 ting er mindre vigtige end de resterende 15 rettigheder.

Bed grupperne om igen at fjerne 5 ting, så der nu kun er 10 ting tilbage på den fiktive klassekammerat.

Grupperne overvejer endnu en gang, hvorfor netop disse 5 ting er mindre vigtige end de 10 resterende.

Lad grupperne præsentere deres nye kammerat for hinanden.

Tal om, hvilke ting grupperne sorterede fra, da de skulle udvælge 20 ting, første gang de skulle af med 5 ting, og anden gang de skulle af med 5 ting.