Ret, respekt og rettigheder

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

TilbageLærervejledning

Introduktion

I skal nu arbejde med bogen “Ret, respekt og rettigheder”.
I kan læse bogen, som I har fået af jeres lærer.
Klik på billedet herunder, og læs bogen digitalt.

I bogen arbejder I med temaerne:

Kend dig selv
Kend dine rettigheder
Kend din Rettighedsskole

Sådan gør du

I skal i arbejdet med bogen “Ret, respekt og rettigheder – din guide til rettighedsskolen” arbejde med følgende temaer:

Aftal med jeres lærer, hvordan I skal løse opgaverne.

1. Kend dig selv

Læs side 4-5

Artikel 2: Det er lige meget, hvordan man ser ud – alle skal have det lige godt.

I et minut skal I reflektere over, hvad artikel 2 betyder for jer.

Hvad betyder den for dig som person?
Hvad betyder den for dig som en del af en gruppe?

Fortæl dine tanker til din sidekammerat.

I et minut skal I reflektere over jeres grænser.

Hvor tæt kan du lide at være på andre mennesker?
Er der forskel på, om det er en fra din familie eller en fremmed i bussen, som rører ved dig?

Fortæl dine tanker til din sidekammerat.

2. Kend dine rettigheder 

Læs side 6-9

Sammen med klassen har I talt om, hvad en rettighed er.

Hvad er en rettighed for dig?
Hvad vil det sige at have ret til noget?
Har alle børn i verden de samme rettigheder?

Er I enige i, at det giver tryghed at kende spillereglerne?
Hvordan kan det at kende sine rettigheder, give tryghed?

Børnekonventionens artikler kan inddeles i 4 kategorier:

Kategori 1: Børns grundlæggende rettigheder -f.eks. mad, sundhed og et sted at bo

Kategori 2: Børns ret til udvikling -f.eks. skolegang, fritid, leg og information

Kategori 3: Børns ret til beskyttelse -f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse

Kategori 4: Børns ret til medbestemmelse -f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Hvad betyder det, at alle rettigheder er lige vigtige?

Ansvar

Læs side 10-11

Følger der et ansvar med rettigheder? Det skal I nu tale sammen om:

Hvem er ansvarlig for hvilke ting?
Hvilke rettigheder kan henholdsvis staten, de voksne og børnene tage ansvar for at få opfyldt?

På en post-it skriver I et konkret eksempel på, hvordan man kan hjælpe andre børn, så de også får opfyldt deres rettigheder.

Hæng alle post-its op på væggen.

Respekt

Læs side 14-15

Hvordan viser du respekt for andre?

Tal sammen to og to, eller i mindre grupper, om hvordan I vil vise respekt over for hinanden.

Hvem respekterer du og hvorfor?
Er I enige i udsagnene pĂĄ side 15?

3. Kend din Rettighedsskole

Læs side 16-17

Klassecharter

Læs side 18-19

I klassen har I mĂĄske talt om, hvad et klassecharter er.

Har I allerede lavet et klassecharter, sĂĄ tal om, hvordan det gĂĄr med at overholde de aftaler, som I har besluttet jer for at have med.

Bruger I det i hverdagen? Hvis ikke, sĂĄ aftal hvordan I gerne vil bruge det i jeres hverdag.
Er der noget ved jeres klassecharter, som kunne være bedre?

Hvis I endnu ikke har lavet jeres klassecharter, så planlæg, hvornår I vil lave det.

RettighedsrĂĄdet

Læs side 20-21

Elevråd og Rettighedsråd er med til at sikre elevinddragelse og medbestemmelse på skolen, og det er derfor vigtigt, at alle børn og voksne forstår indholdet og intentionerne ved disse råd.

Ved I, hvem fra klassen, som er med i ElevrĂĄdet og RettighedsrĂĄdet?
HvornĂĄr er det vigtigt, at de voksne lytter til eleverne?
Ved I, hvad de to rĂĄd laver?

Hvis I ikke ved det, sĂĄ kom med forslag til, hvordan I kan fĂĄ det at vide.

Overvej, om I vil invitere en eller flere fra Rettighedsrådet til at komme på besøg i klassen og fortælle om både Rettighedsrådet og Det Nationale Rettighedsråd.

Tal om hvad I drømmer om kan blive bedre i klassen og i skolen.

Er der noget, du mangler på din skole for at kunne være mere tryg og mere glad for at gå i skole?

Skriv alle forslagene ned, og giv dem videre til RettighedsrĂĄdet.

4. Afslutning

Læs side 20-21

Opsummer de tre temaer:

Kend dig selv
Kend dine rettigheder
Kend din Rettighedsskole

Tal om, hvad lærere og elever får ud af at gå på en Rettighedsskole.

Er der noget, som kunne være bedre i Rettighedsskolen?
Hvad ville I fortælle andre elever om rettigheder?
Hvordan viser man respekt for andre børn og voksne?

materialer

  • Bogen ”Ret, respekt og rettigheder – din guide til UNICEF Rettighedsskolen”
  • FN’s Børnekonvention. Findes her pĂĄ siden
  • Post-it og skrivematerialer.
  • Bogen ”Ret, respekt og rettigheder – din guide til UNICEF Rettighedsskolen”
  • FN’s Børnekonvention. Findes her pĂĄ siden
  • Post-it og skrivematerialer.

Børnekonventionen