Rettighedsbamsen

Børns ret til at kende Børnekonventionen

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne interagerer med hinanden og i klassen ud fra en bevidsthed om børns rettigheder.

Tidsforbrug: 1-2 dage

Materialer

Pap, tusser, papirpynt, badges, klistermærker, billeder, avisudklip osv.

Bilag 4 Rettighedskort – til print

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Alle klasser laver årligt et klassecharter, som erstatter klassens regler og udgør klassens egne mål for trivsel.

Charteret er obligatorisk for Rettighedsskoler, da det er her man i dagligdagen tydeligst og enklest kan koble rettighederne til elevernes skoleliv. I forbindelse med samtaler omkring konflikter i frikvarteret, samtaler i klassen om trivsel, eller emner eleverne selv gerne vil tage op, er chartret meget brugbart som redskab.

Charteret er formuleret af børn og lavet af børn. Der er mange muligheder for, at man kan lave et flot og kreativt produkt til klasseværelset.

FREMGANGSMÅDE:

Klassens elever udvælger artikler fra Børnekonventionen, som de synes er relevante for deres liv i klassen. F.eks. Børnekonventionens artikel 2: “Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination”.

På elevsiden kan eleverne både se de udvalgte artikler fra bilag 4 og alle Børnekonventionens artikler. Artiklerne er tilgængelige indlæst som lydfiler og i tekst.

De valgte artikler omskrives af eleverne til formuleringer, der passer til deres hverdagssprog. F.eks. kunne man skrive: “At vi alle sammen er OK, som vi er, og at man ikke må drilles med sit udseende, eller om man er dreng eller pige.”

Eleverne skriver udsagn om, hvad det konkret indebærer i det daglige. F.eks.: ”Vi vil være gode til at være gode kammerater og sætte pris på, at vi er både ens og forskellige.”

På elevsiden har eleverne mulighed for at skrive både deres valgte rettigheder og deres egne formuleringer. Når de har udfyldt det digitale arbejdsark kan det gemmes og udskrives.

De tre elementer præsenteres visuelt på en kreativ måde, og det færdige charter hænges op i klassen.

Det er en god ide at tage en snak flere gange i løbet af skoleåret om, hvordan klassen synes det går i forhold til at nå målsætningerne i charteret.

Der laves et nyt charter hvert år, så hvert klassetrin har sine egne målsætninger samt et nyt og flot charter.

FORSLAG TIL UDVÆLGELSESMETODE TIL VALG AF RETTIGHEDER:

Beslut jer for, hvor mange rettigheder I vil have med på charteret.

I de yngre klasser er det en god ide at bruge de store rettighedskort (Bilag 4) til at illustrere rettighederne. Hold det enkelte kort op, og forklar hvad rettigheden går ud på. Her er det vigtigt at forklare, at med rettigheder følger også ansvaret for at opretholde rettighederne for andre.

Alt efter klassetrin kan eleverne ved håndsoprækning vælge de rettigheder, de gerne vil have på charteret, eller de kan sidde i grupper med hver deres bunke af rettighedskort eller en liste over rettighederne og udvælge det aftalte antal rettigheder.

De kan ligeledes benytte rettighederne på elevsiden og notere deres valg på det digitale arbejdsark.

Udvælgelse ved håndsoprækning: Kommer I frem til flere end det valgte antal rettigheder, vælger klassen endnu en gang mellem de foreløbigt udvalgte rettigheder.

Udvælgelse ved gruppearbejde: De rettigheder, som alle grupper har til fælles, skrives på tavlen. Hvis de passer med det aftalte antal, skrives de på charteret, ellers vælger klassen i fællesskab enten nogle fra eller til.

Processen med at nå til enighed om, hvilke rettigheder der skal vælges, indbefatter en vigtig diskussion om, hvad der er vigtigt for det enkelte menneskes trivsel – herunder klassens trivsel. Derfor er selve udvælgelsesprocessen en vigtig del af udviklingen af klassecharteret.

Kreativ aktivitet

Eleverne kan tegne hver rettighed, som vælges til charteret, eller de kan klippe billeder ud fra diverse blade og aviser og lave kollager, som illustrerer de udvalgte rettigheder.

Eleverne kan også lave små sketches, som formidler de udvalgte rettigheder. Det giver eleverne en mere praktisk tilgang til og forståelse for de rettigheder, de har valgt.

Disse aktiviteter kan med fordel også bruges som en del af udvælgelsesprocessen i forhold til, hvilke rettigheder klassen ønsker skal stå på charteret.