Rettighedsskuespil

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærevejledningen

TilbageElevsiden

Mål

  • At eleverne får øget forståelse for, hvordan rettigheder har relevans i deres hverdag.
  • At eleverne leger sig til et øget kendskab til egne rettigheder.

Tidsforbrug: 45 - 60 minutter

Materialer

Bilag 4 Rettighedskort – til print

På elevsiden kan eleverne se rettighedskortene.

Forstør kortene ved at klikke på den.

Der findes ligeledes en tjekliste, som eleverne kan benytte, når de skal planlægge handlingen i deres skuespil

Rekvisitter til skuespillet.

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Inddel eleverne i grupper på 3-5.

Hver gruppe får 3 rettigheder – eller trækker dem – som de får til opgave at lave et kort skuespil om. Handlingen skal foregå i Danmark.

Stykket skal vare ca. 5 minutter.

Hver gruppe fremfører deres stykker foran resten af klassen.

Efter hvert stykke snakker I kort om, hvilke artikler der var med i handlingen, og hvad det betød for personerne i skuespillet, at Børnekonventionen findes.

Spørg også ind til, om stykket ville være endt anderledes, hvis børn ikke havde rettigheder, og om de eller andre børn godt kan stå i samme situation.