SĂĄdan bliver du medlem

Vil du også være med?

Vil du være med i et stærkt fællesskab på tværs af Rettighedsskolerne? Så ansøg om at blive ét af seks nye medlemmer i Det Nationale Rettighedsråd, som fokuserer på at arbejde med børns rettigheder. Lav en ansøgning (tekst eller video) hvor du fortæller, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være med.

Du skal kunne opfylde følgende krav:

  • Din skole er certificeret som UNICEF Rettighedsskole
  • Du har erfaring fra dit arbejde i skolens RettighedsrĂĄd
  • Du gĂĄr i 7., 8., eller 9. klasse

Send gerne din ansøg allerede i dag. Ansøgningsfristen er søndag den 11. september 2022.

Hvis du har spørgsmål så kontakt Elisabeth Jacobsen på

Telefon: 4023 4073

Mail: ejacobsen@unicef.dk

 

Medlemmer

Rådet består af 9 elever og skal i videst muligt omfang repræsentere et bredt udsnit af eleverne på Rettighedsskolerne, samt repræsentere en national geografisk spredning. Det Nationale Rettighedsråds arbejde koordineres af en projektleder fra UNICEF Danmark, der også sørger for, at de valgte elever får besked.
Medlemmerne udpeges for en periode på to år. Hver periode starter i forbindelse med det årlige Børnetopmøde i oktober. Normalt udskiftes fem medlemmer hvert andet år i ulige år, og fire medlemmer udskiftes hvert andet år i lige år. Men i 2022 søges seks nye medlemmer.

Mødeaktivitet

Det Nationale Rettighedsråd mødes fysisk mindst tre gange årligt og flere gange online. Følgende datoer er allerede planlagt. Aktiviteterne i 2023 afhænger af den plan, vi laver for årets aktiviteter.

Torsdag den 29. september 2022
Workshop med overnatning; skrive årets resolution på UNICEF Danmarks kontor i København. Overnatning på hotel.

Fredag den 30. september 2022
Deltage i årets Børnetopmøde sammen med eget Rettighedsråd i FN-Byen, København.

Mandag den 7. november 2022
Online møde kl. 14-16; planlægge årets aktiviteter

Onsdag den 25. januar 2023
Heldags workshop i København, Odense eller Aarhus

Marts/april 2023
Heldags workshop. Sted: København, Odense eller Aarhus