Sport – andet end bare sjov er et undervisningsmateriale for skolens mellemtrin. Det er produceret i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og UNICEF Danmark med støtte fra Danida i anledning af, at UNICEF Danmark i 2008 modtager overskuddet fra salget af Børnenes Ulandskalender. Materialet består af et elevhæfte og en dvd, som indeholder en lærervejledning m.m., og det henvender sig især til fagene dansk og idræt.

Vores intention er, at lærerne i de to fag kan arbejde tværfagligt med materialet. I idræt kan man især arbejde med de praktiske øvelser fra elevhæftet og med at formulere Fair Play-regler for sportsaktiviteter i klassen. Desuden kan man forsøge sig med at spille kurvebold, som er en meget udbredt sportsgren blandt pigerne i Uganda. I dansk kan man især tale om børns rettigheder og om, hvordan man kan arbejde i klassen på at forebygge og bekæmpe mobning. Derudover er der rig lejlighed til at sætte sig grundigt ind i de vilkår, som børnene i Karamoja lever under.

Se videoer

Se musikvideo