Trekant-stafet

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

 
  • At eleverne lærer om retttighedernes temaer.

Tidsforbrug: 30 - 45 minutter

 

Materialer

KASSER ELLER PLASTIKLOMMER, RETTIGHEDSKORT BILAG 4

BILAG “TREKANT-STAFET” – BILAG A, BILAG B OG BILAG C

Øvelsen

OM ØVELSEN:
Følgende øvelse er udviklet af Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT

FREMGANGSMÅDE:

Inden stafetten gennemføres, kan det være en god idé, at arbejde med de 4 kategorier i undervisningen. Lad eleverne løse opgaven på elevsiden.
Her skal de sortere artiklerne i de 4 kategorier.

Klassen deles i hold af 4-5 elever.

Der printes kort med Børnekonventionens artikler. Benyt eventuelt kortene beregnet til øvelsen – se bilag: ”Trekant-Stafet” – Bilag A

Hver gruppe får et sæt kort – kortene placeres i en bunke på A (det ene hjørne i en trekantet bane). Kortene skal inddeles i 4 kategorier.

Eleverne står i grupper på B (det 2. hjørne i en trekantet bane).

Kasserne eller plastiklommerne, hvortil kortene skal bringes, udgør 3. hjørne i
trekanten C.

På skift løber eleverne hen og henter et kort, kortet tages med tilbage til gruppen, der sammen vurderer, i hvilken kasse kortet skal placeres.

Eleven, der har hentet kortet bringer kortet til den rigtige kasse og løber tilbage til holdet.

Nu kan den næste elev tage turen.

Stafeten slutter, når alle rettigheder er sorteret i rette kategori.

På Bilag C findes oversigten over fordelingen i de 4 kategorier.

Kategorierne

Kasse/plastiklomme 1: Børns grundlæggende rettigheder, f.eks. mad, sundhed og et sted at bo.

Kasse/plastiklomme 2: Børns ret til udvikling, f.eks. skolegang, fritid, leg og information.

Kasse/plastiklomme 3: Børns ret til beskyttelse, f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse.

Kasse/plastiklomme 4: Børns ret til medbestemmelse, som f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.