Visuel Præsentation

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At øve elevernes evne til at kommunikere et fagligt indhold kreativt til andre.

Tidsforbrug: 45 - 90 minutter

Materialer

IPAD, COMPUTER, INTERNET, POWER POINT, BØRNEKONVENTIONEN.

BILAG 1

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Eleverne inddeles i grupper på 3.

Hver enkelt gruppe udvælger 1-3 artikler fra Børnekonventionen, som de gerne vil illustrere visuelt.

Den visuelle illustration kan være i form af en planche med artikelteksten og en tegning/collage, en PowerPoint eller Prezi med foto taget af eleverne eller en kort video. Se nedenfor under kreativ aktivitet.

Eleverne præsenterer deres produkt og begrunder, hvorfor de har
valgt netop disse artikler.

Kreativ aktivitet

Når eleverne skal arbejde med video kan værktøjet WeVideo anvendes.

WeVideo fungerer på alle platforme og kan tilgåes via Skoletube med unilogin.
Skoletubeguide findes der vejledninger til arbejdet med programmet. Kræver ikke login.

Ønsker eleverne at anvende værktøjet Prezi, kan dette tilgåes via Skoletube med unilogin .
Skoletubeguide findes der vejledninger til arbejdet med programmet. Kræver ikke login.