Stille debat

Artikel 12: Respekt for børns mening

Artikel 13: Deling af viden

Artikel 17: Adgang til information

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

TilbageLærervejledning

Introduktion

I skal nu arbejde med argumentation. I skal med udgangspunkt i udleverede synspunkter, tale om hvad det vil sige at argumentere for en sag.

Sådan gør du

I skal i denne opgave arbejde i makkerpar.

Den ene elev trækker et kort, hvorpå der står et argument.

Nu gælder det om at forsvare, det argument man har trukket.

Den anden elev skal argumentere imod det budskab der fremlægges.

Opgaven kan løses både skriftligt og mundtligt. Aftal med jeres lærer, hvordan I skal løse opgaven.

Materialer

  • A3 papir
  • Skriveredskaber

Børnekonventionen