Stille debat

Artikel 12: Respekt for børns mening

Artikel 13: Deling af viden

Artikel 17: Adgang til information

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne bliver i stand til at formulere egne argumenter og forholde sig til andres argumenter.

Tidsforbrug: 30 - 40 minutter

Materialer

PAPIR (A3) OG SKRIVEREDSKABER

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Klassen deles i par, som hver får et stykke A3 papir.

Den ene elev udpeges til at forsvare det synspunkt, som parret får udleveret, den anden elev får til opgave at argumentere imod det.

Det er ikke tilladt at sige noget undervejs.

Eleven som er FOR synspunktet begynder øvelsen med at skrive et forsvar for synspunktet på 1 til 2 linjer på papiret. Disse 2 linjer omkranses af en ”tankeboble” (kendt fra tegneserier).

Derefter kommenterer den anden elev skriftligt på den første elevs argument og skriver sit eget synspunkt.

Papiret skubbes tilbage til den første elev, som genkommenterer og fremfører yderligere argumenter.

Tankeboblerne forbindes undervejs med streger, så man kan følge argumentationen. Det kan være en god idé at følge en ”Ja…. men…” struktur i besvarelserne.

Plenum: Spørg eleverne om deres oplevelse af at udveksle synspunkter på denne måde.

eksempler på synspunkter

  • I fattige lande er det vigtigere at bruge penge på rent drikkevand end på at bygge skoler.

Børnekonventionen burde indeholde en ”ret til at være lykkelig”.

Børnearbejde skal være tilladt i udviklingslandene, for ellers ville mange produkter (tøj, sko, mobiltelefoner) blive alt for dyre for os.

Det er vigtigere, at piger kommer i skole, fordi de er flittigere end drenge.

Børn har aldrig haft det så godt som nu.

Der må ikke være forskellige religioner i samme land.

Børn under 16 år har ikke brug for et privatliv.

Krigen i Syrien er ligegyldig for os.

Børnekonventionen er ikke så vigtig, fordi børn i Danmark ikke har ret meget tilfælles med f.eks. børn i Brasilien, Canada eller Thailand.

Børn burde få stemmeret, når de er 14 år gamle.

Forældre må ikke blive skilt.

Alle børn skal lære mindst 4 sprog, før de fylder 12 år.

Det skal være forbudt at flygte fra sit eget land.